Organisatie

Kerkenraad

Voorganger : Ds. M. Ruhulessin-Pattipeilohy   
Ouderling/secretaris : Harry Hallatu
Diaken/penningmeester/koster : Ferry Hahury
GIM Hoogkerk
Adres: Willem Alexanderstraat 5 
Postcode & woonplaats: 9744BX HoogkerkVoor diegene die graag een donatie willen doen, kan gebruik maken van rekeningnummer: NL97INGB000931752 t.n.v. Molukse Evangelische Kerk Hoogkerk.
Dringende oproep!!

De kerkenraad wil graag een beroep doen op u als gemeentelid, om u aan te melden als kerkenraadslid. Op deze manier kunnen wij dan gezamenlijk werken aan de opbouw van onze gemeente en de onderlinge taken als kerkenraad beter verdelen. 
Immers maken vele handen licht werk!
Share by: