Hari Ulang Tahun GIM 65 jaar

Op zaterdag 25 november 2017 hoopt onze kerk de Geredja Indjili Maluku haar 65 jarig bestaan te vieren. 
In de Bethelkerk te Drachten brengen we onze dank aan de Eeuwige God in een dankdienst en brengen Hem lof en eer. 
Vanuit de kerkenraad willen wij graag kijken of er genoeg animo is om een bus te regelen, zodat wij gezamenlijk naar Drachten toe kunnen. Indien u mee wilt naar deze heuglijke dag, verzoeken wij u om dit aan te geven bij de kerkenraad.
Via de website www.gimhut.nl vindt u meer informatie over deze viering.
Share by: